Creëer een verbeterde werksfeer met  arbeidsmediation

Herstel de dialoog en het vertrouwen op de werkvloer

Is het vertrouwen bij u op de werkvloer ver te zoeken? Vindt u het moeilijk om nog in gesprek te gaan met de andere partij en ziet u geen oplossing meer? Voor elk conflict bestaat een oplossing.


Arbeidsmediation is gericht op bemiddeling in verschillende arbeidsconflicten. Dit kunnen meningsverschillen of conflicten zijn in een werkrelatie tussen werkgever en werknemer, collega’s onderling, directie en bestuur of tussen ondernemers.
BALANS Mediation brengt de partijen weer met elkaar in dialoog. Samen wordt gezocht naar een oplossing voor het conflict die aanvaardbaar is voor alle betrokken partijen.

HET BELANG VAN BEMIDDELING

Conflicten in arbeidsrelaties worden vaak vertaald in juridische standpunten. De ene partij probeert de ander te overtuigen van juistheid van het eigen standpunt. Lukt dit niet, dan wordt de rechter gevraagd om de knoop door te hakken. Dit brengt (het risico van) hoge kosten met zich mee, dikwijls met schade aan de organisatie en de persoon van de werknemer. Door tijdig te kiezen voor mediation kan het anders lopen. In het mediation proces staan de echte belangen centraal en niet de vertaling daarvan naar (juridische) standpunten.

Voorkom dat de vuile was van uw organisatie op straat komt te liggen, onnodige ziekmeldingen en buitensporige juridische kosten. Met behulp van BALANS Mediation in Groningen voorkomt u dat een conflict binnen de arbeidssfeer escaleert. Samen met u brengen we het gesprek weer op gang en proberen we het vertrouwen te herstellen.


Binnen het Nederlandse rechtssysteem zijn er verschillende manieren om de arbeidsrelatie te beëindigen. Neem voor meer informatie contact op met BALANS Mediation. Bel ons via: 050 - 311 03 04.

Bel ons vandaag en laat ons bemiddelen bij uw arbeidsconflict

 Zakelijke Mediation

Zakelijke Mediation is geschikt bij complexe situaties tussen ondernemers met juridische, bedrijfseconomische en financiële componenten en relatief aanzienlijke belangen.

In een zakelijk geschil wordt vaak een financiële afweging gemaakt tussen mediation en procederen. BALANS Mediation maakt voor u een zorgvuldige analyse van het probleem en de stappen die nodig zijn om tot een passende oplossing voor alle betrokken partijen te komen. Vaak bespaart u dit een hoop geld, tijd en onnodig energieverlies.

Heeft u een zakelijk geschil? BALANS Mediation heeft veel ervaring met zakelijke conflicten en helpt u graag.

Neem contact met ons op bij een zakelijk geschil

Meerpartijen mediation

Conflicten in arbeidsrelaties bestaan niet altijd tussen twee partijen. Het is ook mogelijk dat er een arbeidsconflict speelt waarbij meerdere personen of meerdere partijen betrokken zijn. Meerpartijen mediation wordt onder meer ingezet bij:

  • Een geschil tussen een aantal werknemers.
  • Een geschil tussen leden van een managementteam.
  • Een geschil tussen de directie van een bedrijf en haar ondernemingsraad.
  • Een geschil binnen een maatschap of een ander professioneel samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma.

Heeft u binnen uw organisatie te maken met een conflict tussen meerdere partijen? Neem dan contact op met BALANS Mediation in Groningen, bel: 050 - 311 03 04.

Conflict tussen meerdere partijen? Neem vandaag contact op!

Exit-mediation

 Arbeidsmediation gaat niet altijd over het herstellen van de arbeidsrelatie. Het komt ook voor dat het vertrouwen tussen een werkgever en werknemer dusdanig is aangetast dat beide partijen de arbeidsrelatie niet meer willen voortzetten. Exit-mediation biedt de mogelijkheid om op professionele wijze afscheid te nemen en het dienstverband naar wens van de werknemer en werkgever te beëindigen.

Neem contact op voor advies

Coaching bij Stress

Een arbeidsconflict brengt stress met zich mee. Het tegengestelde is ook waar: stress kan leiden tot een arbeidsconflict. 


BALANS Mediation breidt met de komst van Astrid van Dijk
haar service uit naar BALANS Coaching. Astrid is gespecialiseerd in
burn-outs, stressklachten en het herstel ervan. Zij werkt met een vernieuwende methode waarbij zij gebruikmaakt van de kwaliteiten van het onbewuste brein om zo het chronisch stressrespons te stoppen. De ervaring leert dat lang praten over problemen niet zo behulpzaam is als men het onderbewuste programma dat draait, niet mee laat werken. BALANS Coaching staat voor snelle en resultaatgerichte coaching en stelt cliënten met behulp van makkelijke, praktische oefeningen in staat om hun eigen stressrespons te stoppen. Astrid heeft een achtergrond in NLP, systemisch werk en kinesiologie en is zelf ervaringsdeskundige.

BALANS Coaching biedt de volgende services:

1. Individuele burn-out begeleiding
2. Stress preventie trainingen
3. Leiderschapscoaching

Neem contact op voor meer informatie

Hoe herkent u een burn-out?

Bij overspannenheid heeft men veel stressklachten, maar is er nog steeds sprake van energie om door te gaan. Er is vaak een korte termijn oorzaak: men heeft gedurende een aantal maanden onder hevige druk gestaan. Bij een burn-out is er sprake van een periode van langdurige uitputting op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Men kan de confrontatie niet aan en er is geen sprake van energie meer. Bekijk voor meer informatie de Checklist stressklachten.


KOSTEN


De kosten van het voorkomen van een burn-out zijn minimaal vergeleken met de kosten voor een werkgever als een werknemer met een burn-out thuis komt te zitten. Het gemiddeld aantal ziekteverzuimdagen bij een burn-out is 80 dagen. Een verzuimdag kost de werkgever ongeveer € 250 per dag. Wij merken dat er nog vaak verwarring is onder werkgevers over wat zij voor hun medewerkers met een burn-out geacht worden te doen. Ook medewerkers weten niet wat ze van hun werkgever mogen verwachten. Wij kunnen u veel kosten besparen door goede begeleiding te geven, door onze coach van BALANS Mediation in te schakelen, 

Neem contact op